Fotografske vedute Miha Skvrce

 


Odavno ga poznamo kao fotografa i reportera Dubrovnika. Samozatajan, maštovit, bilježi svojim okom vedute i sofisticiran svijet oko sebe u kojem uvijek prevladava nadasve estetsko oko gdje god da se nađe…Skvrce je uvijek nasmiješen, nenametljiv i dobre volje, a posebice kad okidač radi, …tad je tih, kao da nešto vreba, a i tada ga je teško vidjeti ozbiljnog.
Pa ipak, već dugi niz godina obilježio je na prekrasnim fotografijama beskrajni niz kadrova, radio za sve medije grada Dubrovnika i za mnoge u Hrvatskoj i šire, a 4. Epidaurus festival, u cavtatskom Domu kulture 29. rujna s početkom u 19:30 predstaviti će ga kao fotografa kojem ništa ne može izbjeći ukoliko je ono što snima uistinu stimulirajuće i ono što ga privlači.
Na Mihovim fotografijama uvijek ima mjesta za njegov zavičaj.

Već četvrtu godinu je i službeni fotograf Epidaurus festivala u Cavtatu.